Gizlilik Sözleşmesi

NARON BİLİŞİM GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Naron Bilişim Teknolojileri’nin üretmekte olduğu bilgisayar programlarının (kısaca YAZILIM) garanti ve

lisans şartlarını kapsar.

1. Program satın alındığında , Yazılım usb harddisk’ten veya uzak masaüstü bağlantısı şeklinde kurulmaktadır.

2. Bu sözleşme ile YAZILIM’ın yalnız kullanım hakkı alınmıştır.

3. Satılan program geri alınmaz ve değiştirilmez. NARON BİLİŞİM in kullanıcının isteyeceği her tür sonucu üreteceğini ve tüm beklentilerini

karşılayacağını taahhüt etmemektedir. YAZILIM’ların tanıtım (DEMO) versiyonları mevcut olduğundan , kullanıcı YAZILIM’ı satın almadan önce

YAZILIM’ın hangi ihtiyaçlarını karşıladığını görmektedir. NARON BİLİŞİM tanıtım versiyonları ile satışını yapmakta olduğu programlarının

aynı işlevlere sahip olduğunu taahhüt eder.Dolayısıyla YAZILIM kullanıcı tarafından olduğu gibi kabul edilir.İadesi talep edilemez.14 Haziran

2003 tarihinde yürürlüğe giren “ 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 4822 sayılı Kanun”da

anında bilgisayara indirilip, kullanılıp, kopyalanabilen yazılım, müzik, video klipi, paketi açılmış kaset, CD ve benzeri veri depolama aygıtlarında, egazete

ve e-kitap gönderimlerinin iade hakkı , kapsam dışındadır.

4. NARON BİLİŞİM’in üretmekte olduğu YAZILIM’ların ve YAZILIM ile birlikte verilen tüm materyalin bütününün veya bir kısmının

elektronik, mekanik, manyetik, optik, bilgi işlem yada herhangi bir yolla kopyalanması, çoğaltılması ya da başka özel ve tüzel kişiler tarafından

yazılım üretmek için kaynak olarak kullanılması yasaktır.Bu işlemi gerçekleştirenler veya teşebbüs edenler hakkında:

a.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

b.Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet ile ilgili maddeleri

c.Türk Ceza Kanunu’nun 525’e a-b-c-d maddeleri

d.4110 sayılı bilgisayar programları ile ilgili kanun uyarınca aşağıdaki cezalar için yasal işlemler yapılacaktır.

– 6 yıla kadar hapis ve 150,000 TL ye kadar ağır para cezası

– Her bir yazılım için ayrı ayrı talep edilecek yüksek miktarlarda tazminat ödenmesi

– 6 aydan 3 yıla kadar meslek ve ticaretten men cezası

– Suça ilişkin mahkeme kararının yüksek tirajlı gazetelerde ilanı

– Lisanssız yazılımların,bilgisayarların ve teknik sistemlerin mühürlenmesi ,müsaderesi ve imhası

5.Garanti ve Lisans sözleşmesini imzalayıp göndermeyen kullanıcılara kesinlikle hiçbir servis ve destek hizmeti verilmeyecektir.

6. Yazılım yanında gelen elektronik ürünler için 2 yıl Fabrika Garantisi Kapsamındadır. Ve tüketici koruma kanunu 6502 maddesi geçerlidir.

7. Kullanıcı YAZILIM için 1 seans (= 75 dakika ) ücretsiz eğitim hakkına sahiptir. ve ilk 1 yıl (bir yıl) sadece internet üzerinden uzak masaüstü

bağlantı ile ücretsiz destek tarafmızdan verilmektedir

8. NARON BİLİŞİM’den alınan programlar ancak lisanslı işletim sistemleriyle çalıştırılır.

9.Aşağıdaki durumlar her zaman garanti dışındadır;

a. Donanım arızaları , hard disk kayıpları

b. Bilgi kaybı ve bununla ilgili servisler

c. Kullanıcı hataları ( programın yanlışlıkla silinmesi )

d. Kullanılan diğer programların sebebiyet verebileceği arızalar

e. NARBARKOD programlarının orijinal olmayışı ve dolayısıyla kullanıcı adına lisans anlaşması ve garanti sözleşmesinin bulunmaması

f. Sisteme virüs programları bulaşması ve dolayısıyla programın yedeklerinin zarar görmesi

10.Kullanıcı program yedeklerini çok iyi muhafaza etmek ve kopyasını başka bir harddiske almak zorundadır.leri içerisindeki yazılımlar bilgisayara

kurulduktan sonra onay kodu verilene dek demo modunda çalışır. DEMO süresi aşıldığında yazılım çalışmaya devam etmek için kullanıcıdan onay

kodu ister. Onay kodu her bilgisayara özel, NARON BİLİŞİM tarafından yazılımlarına kazandırdığı ve illegal kopyalama ve çoğaltmanın önüne

geçmek için kullanılan bir özelliktir. Onay kodu verme işlemi destek kapsamına girer. NARON BİLİŞİM , yazılımlarına garanti süresi içerisinde

bedelsiz, garanti süresi dışında ise servis ücreti karşılığında teknik destek verecektir. Kullanıcı bu maddelerdeki tüm yükümlülüklerini peşinen kabul

etmiş sayılır

11.Düzenli yedek alınmayan bir sistemde bilgi kaybından dolayı NARON BİLİŞİM kesinlikle sorumluluk kabul etmeyecektir. Satın alınan

programa girilen bilgilerin aksaklıklara karşılık muntazam yedek alınması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Programın hatalı çalışmasından

oluşabilecek her türlü zarardan NARON BİLİŞİM kesinlikle sorumlu değildir ve kullanıcı bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

12.Garanti süresi ve kapsamı dışında arızalar meydana geldiğinde NARON BİLİŞİM ,ücreti karşılığı gerekli servisi sağlayacaktır. Servis ücreti

servis verildiği zamana ait servis fiyat listesine göre belirlenecektir.

13. E-mail ile sorulan sorulara yanıt alma şeklinde gerçekleşecek danışma başvuruları NARON BİLİŞİM bu konuda herhangi bir değişiklik

tebliğ edene kadar ücretsizdir.

14. Telefon ile başvurulup sorunların on-line (Bilgisayar başında) giderilmesi işlemi TELE- SERVİS olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcının garanti

lisans sözleşmesi yok ise TELE-SERVİS ‘’yerinde servis’’ gibi ayrıca ücretlendirilen bir hizmettir. Kullanıcı isterse yıllık teknik bakım ve TELESERVİS

ücreti ödeyerek garanti süresini 1 yıl daha uzatabilir.Bu işlem garanti kapsamındaki hizmetlerin süre sonuna kadar devam etmesini sağlar.

Garantisi olmayan kullanıcılara;

a. Servis ücreti servis verildiği zamana ait servis fiyat listesine göre belirlenecektir.

b. 1(Bir) Yıllık, teknik bakım ve tele-servisin (garanti yenileme) ücreti KDV dahil 750 TL’dir.

c. Yerinde servis ayrıca ücretlendirdiğimiz bir hizmettir.

15.Antlaşma şartlarından herhangi birinin ihlali durumunda NARON BİLİŞİM tek taraflı olarak antlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar .

16.Kullanıcı , lisans ve garanti sözleşmesini imzalayınca satışı ve garanti şartlarının kullanıcıya ait yükümlülüklerini kabul etmiş sayılır.Bu sözleşme

ile sağlanmış olan hak ve sorumluluklar ,hiçbir şekilde bir başka gerçek veya tüzel kişilere, ücretli veya ücretsiz

devredilemez ,kiralanamaz ,kullandırılamaz .

17.NARON BİLİŞİM yazılımlarında ve kullanıcı kitaplarında önceden haber vermeden değişiklik yaparak yeni versiyonlarını

çıkarabilir.NARON BİLİŞİM kullanıcıları geçiş ücretini ödeyerek yeni versiyonlara programlarını yükseltebilirler. NARON BİLİŞİM yeni

versiyonlar ve yazılım modüllerinin piyasaya sürüm tarihini belirleme hakkını saklı tutar.

18.İş bu 18 (on sekiz) maddeden ibaret olan sözleşmeden doğabilecek ihtilaflar için İstanbul Anadolu Adliyesi İcra Mahkemeleri yetkilidir.

Araka sayfadaki 18 ( onsekiz ) maddeden oluşan sözleşmenin tamamını okuduğumuzu ,her maddeyi ayrı ayrı ve sözleşmenin tamamını kabul

ettiğimizi beyan ederiz .